EXPERTISES

Wachttijd: 6-8 weken

Expertise | NPEO

Een neuropsychologische expertise is een objectief en onafhankelijk onderzoek naar de relatie tussen hersenletsel en gedrag. De (neurologische) oorzaak van hersenletsel kan zijn een beroerte, ziekte of ongeval. De (psychologische) gevolgen kunnen een verstoring in het denken, doen en welbevinden betreffen. 
In een neuropsychologisch expertiseonderzoek (NPEO) beoordeelt de neuropsycholoog de aard en ernst van de mentale gevolgen van hersenschade. 
Anders dan bij onderzoek in het kader van zorg (GGZ), wordt een expertiseonderzoek doorgaans uitgevoerd in opdracht van één of meer betrokken partijen, bijv. een letselschadebureau, een verzekeraar of een rechter.
Er kan bij dit type onderzoek een wettelijke verplichting bestaan om de bevindingen te verstrekken aan de opdrachtgever. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling; onderzochte heeft dan géén blokkeringsrecht, wel inzage- en beperkt correctierecht.  

De NPEO's worden verricht door Marieke Vlugter, volgens de geldende Richtlijnen & Codes en ondersteund door literatuur. Marieke is als gerechtelijk deskundige geregistreerd in het LRGD en heeft sinds 2012 ruim 300 expertiseonderzoeken uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers. 

Meer weten over de Procedure, Tarieven, "Wat je niet ziet, bestaat niet" ?

 

  • Wat is traumatisch hersenletsel ?

 

  • Wat is een beroerte (CVA) ?
Copyright 2018
NEURO-PSY | Provincialeweg 44 | 5503 HG VELDHOVEN