NEURO-PSY

Neuropsychologische Expertises

Wachttijd : 4/5 maanden

 

Welkom

NEURO-PSY is de praktijk van Marieke Vlugter; ik ben zowel neuropsycholoog als orthopedagoog/orthodidacticus (BIG) en LRGD geregistreerd gerechtelijk deskundige.
Mijn expertise betreft de diagnostiek en functioneringsgevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en van Leer- en ontwikkelingsproblematiek (Dyslexie, ADHD), bij zowel kinderen als volwassenen. Mijn werkveld betreft niet de reguliere zorg (GGZ), maar beoordelingen van het mentaal functioneren, in opdracht van derden.

Expertises

Een neuropsychologisch Expertise Onderzoek (NPEO) is een objectief, onafhankelijk, proportioneel en transparant onderzoek naar de relatie tussen hersenletsel en gedrag. De (neurologische) oorzaak van hersenletsel kan zijn een beroerte, ziekte of ongeval. De (psychologische) gevolgen kunnen een verstoring in het denken, doen en welbevinden betreffen. Door middel van testonderzoek van hersenfuncties objectiveert en beoordeelt de neuropsycholoog de aard en ernst van de mentale gevolgen van hersenschade.
Anders dan bij onderzoek in het kader van zorg/hulp, wordt een expertiseonderzoek doorgaans uitgevoerd in opdracht van twee partijen, doorgaans de partij van het slachtoffer en een verzekeraar. Som ook is het UWV of een Rechtbank de opdrachtgever. Neuro-psy werkt niet in opdracht van individuele personen of van 1 partij.
Vaak is het NPEO een aanvulling op een neurologisch Expertiseonderzoek en vraagt de neuroloog het onderzoek aan. 

Leidraad

Neuropsychologische expertises worden uitgevoerd met inachtneming van de Gedragscode Behandeling Letselschade Medische Paragraaf (GBL, 2020), de Beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP, 2015), de Algemene Standaard Testgebruik (AST, 2017), de Richtlijn voor neuropsychologische expertise (NIP, 2016), het Addendum bij Hoofdstuk 3 Richtlijnen functieverlies (NVN, 2020) en, in het geval van gerechtelijke procedures, de Leidraad en Gedragscode deskundigen in civiele en/of bestuursrechtelijke zaken (LRGD). Tevens is de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de Wet Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG) en de Privacywet (AVG) van toepassing.
Voor zover er sprake is van uiteenlopende wetenschappelijke opvattingen aangaande een verklaring voor aangetoonde functiestoornissen, wordt in eerste instantie aansluiting gezocht bij de betreffende thematische Richtlijnen van de sectie Neuropsychologie NIP en de meest actuele wetenschappelijke literatuur.
  • Zo werken de hersenen.
  
Copyright 2018
NEURO-PSY | Provincialeweg 44 | 5503 HG VELDHOVEN