NEURO-PSY

Neuropsychologische Expertises

Nieuwe afspraken: in april

Welkom

NEURO-PSY is de praktijk van Marieke Vlugter; ik ben zowel neuropsycholoog als orthopedagoog/orthodidacticus (BIG) en LRGD geregistreerd gerechtelijk deskundige.
Mijn expertise betreft de diagnostiek en functioneringsgevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en van Leer- en ontwikkelingsproblematiek (Dyslexie, ADHD), bij zowel kinderen als volwassenen.

Expertises

Een neuropsychologisch Expertise Onderzoek (NPEO) is een objectief en onafhankelijk onderzoek naar de relatie tussen hersenletsel en gedrag. De (neurologische) oorzaak van hersenletsel kan zijn een beroerte, ziekte of ongeval. De (psychologische) gevolgen kunnen een verstoring in het denken, doen en welbevinden betreffen. Door middel van testonderzoek van hersenfuncties objectiveert en beoordeelt de neuropsycholoog de aard en ernst van de mentale gevolgen van hersenschade.
Anders dan bij onderzoek in het kader van zorg/hulp, wordt een expertiseonderzoek doorgaans uitgevoerd in opdracht van één of meer betrokken partijen, bijv. een letselschadebureau, een verzekeraar, het UWV of een rechter. Vaak is het NPEO een aanvulling op een neurologisch Expertiseonderzoek en vraagt de neuroloog het onderzoek aan. Er kan bij dit type onderzoek een wettelijke verplichting bestaan om de bevindingen te verstrekken aan de opdrachtgever. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling; onderzochte heeft dan géén blokkeringsrecht, wel inzage- en beperkt correctierecht. 

Procedure

Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend. Nadat NEURO-PSY een verzoek heeft ontvangen, neemt Marieke Vlugter contact op met de persoon in kwestie om een onderzoeksdatum te plannen. 
Onderzoek vindt in principe plaats binnen 6 weken in het Medisch Expertise Centrum (MECK) te Veldhoven; in uitzonderingsgevallen en als de opdrachtgever ermee akkoord is, is het mogelijk het onderzoek elders af te nemen. 
Dan start de intakefase, waarbij informatie wordt verzameld. Dit gebeurt voornamelijk digitaal en aan de hand van vragenlijsten. Het klinisch onderzoek vindt daarna plaats en neemt 4 à 5 uur in beslag, inclusief pauzes, waarbij onderzochte de onderzoeksruimte kan verlaten.
Binnen 2 weken na het onderzoek wordt de conceptrapportage naar onderzochte gestuurd in het kader van het inzage-, blokkerings- en correctierecht. De reactietermijn bedraagt 10 dagen.
Als de rapportage niet wordt geblokkeerd, wordt deze vervolgens naar de neuroloog en medisch adviseur(s) van de betrokken partij(en) gestuurd. Zij kunnen er op reageren en aanvullende vragen stellen. De reactietermijn bedraagt 4 weken, met optie op velenging.
Ontvangen reacties, vragen, opmerkingen en verzoeken worden opgenomen in het conceptrapport en voorzien van een reactie en/of antwoord. Vervolgens wordt de definitieve rapportage verstrekt aan de neuroloog en medisch adviseur(s) van de aanvragende partij en, bij tweezijdig onderzoek,  de wederpartij.

  • Zo werken de hersenen.
  
Copyright 2018
NEURO-PSY | Provincialeweg 44 | 5503 HG VELDHOVEN