NEURO-PSY

Onderzoek  -  Advies  -  Training

Welkom

NEURO-PSY is gevestigd in het Medisch Expertise Centrum de Kempen (het MECK) te Veldhoven. 
Wij verrichten neuropsychologisch onderzoek, geven advies en bieden trainingen voor volwassenen (18+) die getroffen zijn door hersenletsel. U kunt bij ons terecht voor :

Neuropsychologisch Expertise Onderzoek | NPEO
Het gaat hierbij om objectief, onafhankelijk onderzoek, in opdracht van letselschadebureaus, verzekeraars, juridische instanties of het UWV.

Neuropsychologisch Onderzoek en Advies | NPOA 
Het gaat hierbij om hulpverlenend onderzoek, op verzoek van een arts, arbeidsdeskundig bureau, instantie voor begeleid wonen of op eigen verzoek.

Neuropsychologische Trainingen | NEURO-FIT
Het gaat in deze Cogmed-, EMDR of Outdoortrainingen om het begeleid verleggen van grenzen, waardoor de mentale en fysieke fitheid toeneemt.

Lees verder

NEURO-PSY

De naam NEURO-PSY geeft aan dat wij werken op het snijvlak van de neurologie en de psychologie. Waar de neuroloog deskundig is op lichamelijk gebied en op de betekenis van zenuwschade voor het fysieke functioneren, is de psycholoog deskundig op geestelijk (mentaal) gebied, de beleving en het gedrag.
Praktijkeigenaar is Marieke Vlugter. Zij heeft sinds 2003 een eigen praktijk, aanvankelijk als gedragsdeskundige in jeugdproblematiek, maar sinds 2012 heeft praktijk NEURO-PSY zich gespecialiseerd in onderzoek, advies en training van volwassenen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Visie

Onze visie en overtuiging is dat ieder mens over mogelijkheden beschikt om zijn levensloop zélf te sturen. In het verlengde van deze visie is de uitspraak van Maria Montessori (1870-1952) "Help mij het zelf te doen"  ons op het lijf geschreven. Wij kunnen en willen graag helpen bij het 'zelf doen', bijvoorbeeld door inzicht te geven, een plan van aanpak voor te stellen of een training te begeleiden.
Elke verandering is en blijft echter afhankelijk van eigen motivatie, inzet, geduld en doorzettingsvermogen. Ons motto: waar een wil is, is een weg ! Focussen op wat goed gaat en bereikt is, bevordert herstel; de enorme plasticiteit van onze hersenen doet de rest. Samen de weg van mogelijkheden verkennen en, ook letterlijk, bewandelen, biedt het perspectief wat nodig is om zelf verder te gaan. 

 

 

 

 

  • Hoe werken de hersenen ?
Copyright 2018
NEURO-PSY | Provincialeweg 44 | 5503 HG VELDHOVEN