Neuropsychologisch Expertise onderzoek | NPEO

NPEO

Een neuropsychologisch Expertise Onderzoek (NPEO) is een objectief en onafhankelijk onderzoek naar de relatie tussen hersenletsel en gedrag. De (neurologische) oorzaak van hersenletsel kan zijn een beroerte, ziekte of ongeval. De (psychologische) gevolgen kunnen een verstoring in het denken, doen en welbevinden betreffen. Door middel van testonderzoek van hersenfuncties objectiveert en beoordeelt de neuropsycholoog de aard en ernst van de mentale gevolgen van hersenschade.
Anders dan bij neuropsychologisch onderzoek (NPO) in het kader van zorg/hulp, wordt een expertiseonderzoek doorgaans uitgevoerd in opdracht van één of meer betrokken partijen, bijv. een letselschadebureau, een verzekeraar, het UWV of een rechter. Vaak is het NPEO een aanvulling op een neurologisch Expertiseonderzoek en vraagt de neuroloog het onderzoek aan. Er kan bij dit type onderzoek een wettelijke verplichting bestaan om de bevindingen te verstrekken aan de opdrachtgever. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling; onderzochte heeft dan géén blokkeringsrecht, wel inzage- en correctierecht. 

Procedure

Een neuropsychologisch expertiseonderzoek kan schriftelijk worden aangevraagd. Nadat de aanvraag is ontvangen, wordt de aanvrager geïnformeerd over de tijdstermijn waarop het NPEO verricht kan worden. Indien akkoord wordt betrokkene op de wachtlijst geplaatst. Op de website staat onder het kopje 'contact' de actuele wachttijd. Afspraken worden niet eerder dan 4-6 weken vantevoren gemaakt. Betrokkene wordt gebeld om in overleg de onderzoeksdatum vast te stellen. Vervolgens start de intakefase, waarbij (aanvullende) informatie wordt verzameld. Dit gebeurt voornamelijk digitaal en aan de hand van vragenlijsten.

Het klinisch onderzoek vindt plaats in het Medisch Expertise Centrum (MECK) te Veldhoven; in uitzonderingsgevallen en indien aangevraagd door de opdrachtgever, is het mogelijk het onderzoek elders af te nemen. Het onderzoek start doorgaans om 10 uur en neemt ± 5 uur in beslag, inclusief pauzes, waarbij onderzochte de onderzoeksruimte kan verlaten. 

Het streven is om binnen 2-4 weken na het onderzoek de conceptrapportage naar betrokkene te sturen in het kader van het inzage-, correctie- en, indien van toepassing, het blokkeringsrecht; de reactietermijn bedraagt 10 dagen. Als de rapportage niet wordt geblokkeerd, wordt deze vervolgens naar de neuroloog en/of medisch adviseur(s) van de betrokken partijen gestuurd. Zij kunnen er op reageren en aanvullende vragen stellen; de reactietermijn bedraagt 4 weken. Ontvangen reacties, vragen, opmerkingen en verzoeken worden opgenomen in het conceptrapport en voorzien van een reactie en/of antwoord. Vervolgens wordt de definitieve rapportage verstrekt aan de neuroloog en medisch adviseur(s) van de aanvragende partij en de wederpartij.

 

  • Wat is traumatisch hersenletsel ?

 

  • Wat is een beroerte (CVA) ?
Copyright 2018
NEURO-PSY | Provincialeweg 44 | 5503 HG VELDHOVEN